newsy ze świata influencerów

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie Użytkowników o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Polityka prywatności wyjaśnia również zasady i cele pozyskiwania danych osobowych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne – m.in. - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych; tzw. rozporządzenie RODO] i ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 1. DEFINICJE

 

Administrator – Moonday Games sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego [KRS  - 0000822613, REGON - 385299331, NIP - 7861721845;

 

Dane osobowe – to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Użytkownika, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Za każdym razem, gdy w przedmiotowym dokumencie jest odwołanie się do terminu „przetwarzać” lub „przetwarzanie”, mamy się na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na danych osobowych Użytkownika (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usługi).

 

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 

Ustawa - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Serwis – topinflu.pl

 

Moonday Games sp. z o.o. oświadcza, że nie może świadomie gromadzić danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli dziecko poniżej 16 roku życia poda nam swoje dane osobowe, zachęcamy rodziców lub opiekunów dziecka do kontaktu z nami w celu złożenia żądania usunięcia tych danych osobowych z naszych systemów. Rodzice i opiekunowie prawni mogą wszelkie pytania dotyczące danych osobowych ich dzieci wysyłać na dane.osobowe@moondaygames.com. Jeśli Moonday Games uzyska informację o pozyskaniu danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia, niezwłocznie podejmie czynności celem usunięcia takich danych.

 

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy topinflu@moondaygames.com, jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej.

 

 1. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w różnych celach, lecz zawsze zgodnie z prawem. Dane Użytkowników są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

 

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych [podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)];
 2. analitycznych i statystycznych [podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, jak i ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 3. marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej [podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na dostosowaniu wyświetlanej treści reklamowej];
 4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed  takimi roszczeniami [podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw];

 

Aktywność każdego Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są związku ze świadczeniem usług przez Administratora. Administrator przetwarza je także w celach technicznych. Powyższe w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych [np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed wszelkimi nadużyciami/atakami.

 

Nadto, w sytuacji, gdy będziesz odwiedzać profile Moonday Games sp. z o.o. w mediach społecznościowych (np. Facebook), Moonday Games sp. z o.o. może gromadzić dane dotyczące aktywności Użytkowników na ww. profilach. Użytkując portal społecznościowy obowiązuje Użytkownika polityka prywatności oraz zaakceptowany regulamin danego portalu.

 

Formularz kontaktowy

 

a) W Serwisie Administratora topinflu.pl istnieje możliwość skontaktowania się z nim przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych wskazanych jako obowiązkowe jest konieczne w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie oznacza brak możliwości skorzystania z formularza. Podanie niewymaganych danych jest całkowicie dobrowolne.

 

Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

      identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony elektroniczny formularz [podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)];

      analitycznych i statystycznych – [podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora].

 

Marketing

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych. Podstawę prawną powyższego stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te mogą polegać w m.in. na:

 1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
 2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna).

 

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Użytkowników w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak w stosunku do danego Użytkownika profilowania wywołującego wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływającego.

 

Reklamy zawierające linki/przekierowujące na strony reklamodawców stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Moonday Games sp. z o.o. Podmioty te znajdują się poza jakąkolwiek kontrolą Moonday Games sp. z o.o. W tych podmiotach proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych, odbywa się zgodnie z regułami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

 

Reklama behawioralna

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii w celach marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (jest to reklama, która jest dopasowana do upodobań danego Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tego sposobu danych osobowych w celach marketingowych, zwłaszcza w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie [ciasteczek].

 

Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, m.in. poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 

Reklama kontekstowa

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (jest to reklama, która nie jest dopasowana do upodobań Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Marketing bezpośredni

 

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu przesyłania mu takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

 

Dane zbierane automatycznie

 

Podczas korzystania z Serwisu są zbierane i gromadzone informacje takie jak: adres IP Użytkowników, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje.

 

Powyższe dane (tj. dane zebrane w zakresie Serwisu) będą wykorzystywane w celu wykonania transmisji komunikatów w Serwisach oraz w Aplikacjach Mobilnych, jak też w celu dostarczania usługi żądanej przez Użytkownika. Dane zebrane automatycznie będą również wykorzystywane do badania ruchu na stronach Serwisu, pomiarów efektywności reklam oraz pomiarów popularności Serwisu, jego poszczególnych sekcji i poszczególnych materiałów na nich zamieszczanych. Dane te będą również wykorzystywane do badania rynku oraz opinii.

 

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

 

Ilekroć Użytkownik będzie pytany o zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą Administratora do przetwarzania danych będzie jego zgoda.

 

W niektórych przypadkach Użytkownik może wyrazić zgodę przez wpisanie danych w polach oznaczonych jako nieobowiązkowe. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane w celu opisanym przy tych polach, np. podając numer telefonu, Użytkownik wyraża zgodę na kontakt ze strony Spółki tą drogą w celu złożenia mu oferty na wykonanie usługi poprzez połączenie telefoniczne lub wiadomość sms.

 

 

 1. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W niektórych sytuacjach przekazujemy dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim. Odbiorcami danych są:

 

 1. podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 2. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, którym, dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 3. inni odbiorcy danych – np. podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, jeśli będzie to konieczne do wykonania zleconej przez Użytkownika usługi bądź dostarczenia zakupionego produktu;
 4. organy administracji publicznej, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania.

 

Jeśli w związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik nabędzie usługę, wówczas Administrator będzie przetwarzać dane Użytkownika przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego. W pozostałych przypadkach przekazane dane w związku z zapytaniem Użytkownika, mailem lub innym kontaktem, na który ten wyraził zgodę będą przechowywane przez okres maksymalnie do 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.

 

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu ostatniej aktywności Użytkownika w Serwisie.

 

Informacje wynikające z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce urządzenia końcowego Użytkownika przez okres 1 roku. Użytkownik może w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Po upływie wskazanych okresów czasu dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

 

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych, Użytkownikowi przysługuje szereg uprawnień.

 

Użytkownikowi przysługuje:

 

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingu bezpośredniego;
 2. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże dane osobowe Użytkownika będą dalej przetwarzane w niezbędnym zakresie, jeżeli po stronie Administratora będzie istniał uzasadniony powód ku temu (np. dochodzenie organów ścigania);
 4. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie zgody Użytkownika oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, ten posiada prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, Użytkownik może skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podany w trakcie korespondencji wysłanej bezpośrednio do Administratora na skrzynkę pocztową bądź poprzez formularz kontaktowy.

 

Jeśli przy wejściu na stronę danego Serwisu Użytkownik wyrazi zgodę na pliki cookies i na profilowanie, wówczas w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności jego zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym checkboxie. Checkbox ten będzie wówczas zaznaczony. Jeśli Użytkownik będzie chciał wycofać swoją zgodę na pliki cookies i na profilowanie może to uczynić odznaczając ww. checkbox.

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych z poziomu panelu informacyjnego przy Polityce Prywatności (w odniesieniu do plików cookies i profilowania) będzie odnosiło skutek w odniesieniu do całego Serwisu.

 

Wycofanie danej wcześniej zgody będzie równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika ze świadczonych przez Administratora usług w Serwisie. Takie cofnięcie zgody w odniesieniu do regulaminu będzie oznaczało usunięcie podanych przez Użytkownika danych osobowych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy Administrator będzie uprawny do przechowywania tych danych na innej podstawie prawnej np. na potrzeby organów podatkowych – w takiej sytuacji Administrator będzie dalej przechowywać dane osobowe Użytkownik.

 

Użytkownik, który uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [PUODO].

 

Po wycofaniu zgody drogą mailową Administrator prześle Użytkownikowi niezwłocznie potwierdzenie wpływu oświadczenia o cofnięciu zgody. Z przyczyn technicznych ww. proces może potrwać do kilku dni roboczych.

 

Powyższe informacje na temat Użytkownika zbierane przez Administratora i przez jego Partnerów mogą być także wykorzystywane do profilowania reklam i treści poza Serwisami. Odnosi się to zwłaszcza do tzw. sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam na serwisach mających różnych właścicieli. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich serwisów współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do zainteresowań odbiorców.

 

 1. PLIKI COOKIES

 

Cookies są krótkimi informacjami, które Serwis lub Partner Administratora zapisuje na dysku komputera Użytkownika lub w jego urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu Administrator jest w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się nasz Serwis.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  5.  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

 

 1. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH, W TYM PARTNERÓW ADMINISTRATORA

 

W celu świadczenia usług oraz ich ulepszania i analizy Administrator korzysta z usług usługami i narzędzi innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez Administratora cele. Przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w Serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Poniżej przedstawiono listę podmiotów (innych administratorów danych), które przy pomocy danych zebranych w Serwisie realizują własne cele:

a.     Stormmedia

 1. Moonday Games
 2. Pompa Team

 

 

 1. ANALITYKA

 

GOOGLE ANALYTICS

 

W Serwisie używane jest narzędzie Google Analitycs dostarczane przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na rzecz Administarora przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Serwisu, których opis znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na zlecenie Administratora Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Użytkownika z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

 

Użytkownik może zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

GOOGLE ADWORDS

 

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam reklam Administrator wykorzystuje śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym Administrator dowiaduje się, co się stało po interakcji Użytkownika z reklamą – czy zakończył działanie, które zostało ocenione przez Administratora jako wartościowe. To pozwala Administratorowi optymalizować prowadzone przez niego w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne.

 

Z użyciem narzędzi Administrator:

 

 1. widzi, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania Użytkowników;
 2. widzi, ilu Użytkowników wchodzi w interakcję z reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym;
 3. automatycznie optymalizuje prowadzone kampanie pod kątem jego celów biznesowych;
 4. może wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły witryny Administratora.

 

Informacje o danych przetwarzanych przez naszego partnera znajdują się tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl, https://support.google.com/adwords/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

 

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

 

Przy niektórych treściach w Serwisie mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+ i Twitter. Za pomocą tych funkcji Użytkownik może podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić.

 

Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Google+ lub Twitter, mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.

 

Przy przeglądaniu treści Serwisu, w których zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że Użytkownik odwiedził Serwis z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy Użytkownik jest w danym momencie zalogowany lub w ogóle zarejestrowany w danym portalu społecznościowym.

 

Jeżeli Użytkownik jest równocześnie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje odwiedziny na stronie do jego profilu.

 

Dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy wyszukiwarką Użytkownika a operatorem portalu społecznościowego. Administrator nie posiada żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zaleca się lekturę aktualnych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych niżej wskazanych operatorów serwisów społecznościowych:

 

Spółka Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

 

Politykę prywatności Facebooka znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

 

Przycisk Google+ obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odpowiednia polityka prywatności znajduje się pod adresem: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html. Użytkownicy mogą skorzystać również z usługi Twitter spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,0San Francisco, CA 94107. Polityka prywatności znajduje się pod adresem: http://twitter.com/privacy.

 

 

REKLAMODAWCY

 

W trakcie organizowanych przez Serwis kampanii reklamowych pewne dane Użytkowników mogą pozyskać nasi reklamodawcy. Są to zazwyczaj dane zebrane przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii, które służą do oceny skuteczności danej kampanii reklamowej.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO

 

Serwis stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić dane Użytkowników przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

 

 X.              PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy rozporządzenia RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17.06 2021 r.

 

XII. PYTANIA I KONTAKT

 

1. W razie jakichkolwiek pytań na temat polityki ochrony prywatności, można skontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska lub poprzez wiadomość e-mail na adres: dane.osobowe@moondaygames.com.

 

2. Jeżeli Użytkownik chce się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, wyznaczonym przez Administratora, to  może to uczynić pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Rzemieślnicza 1, 63-000 Środa Wielkopolska lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@moondaygames.com. Inspektor w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 

 

 

SPRAWDZ